İhracatçı Birlikleri Web Siteleri Listesi

İhracatçı BirlikleriWeb Sitesi
Akdeniz İhracatçı Birliklerihttp://www.akib.org.tr/
Antalya İhracatçı Birliklerihttp://www.aib.org.tr/html/
Denizli İhracatçılar Birliğihttp://www.detkib.org.tr/
Doğu Anadolu İhracatçı Birliklerihttp://www.daib.org.tr/
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğihttp://www.dkib.org.tr/
Ege İhracatçı Birliklerihttp://www.egebirlik.org.tr/
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerihttp://www.gaib.org.tr/
İstanbul İhracatçı Birliklerihttp://www.iib.org.tr/
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerihttp://www.immib.org.tr/
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerihttp://www.itkib.org.tr/
Karadeniz İhracatçı Birliklerihttp://www.kib.org.tr/
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğihttp://www.oaib.gov.tr/
Uludağ İhracatçı Birliklerihttp://www.uib.org.tr/
Reklamlar